Traxectoria profesional


Contacto

Telf: 680130933 Mail: supervisionsocial@gmail.com

Pepa Vázquez Martínez, Traballadora Social, Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela, 1992.

A miña misión profesional é apoiar cambios para mellorar a nivel, persoal, profesional e social, facilitando a resolución de dificultades individuais, familiares ou comunitarias.

A mellora persoal forma parte da miña filosofía de vida, recibín terapia de distintas tendencias, e realicei traballos corporais de Taichi, Ioga, EMG e Corpo Consciencia.

Teño ampla formación en diferentes sectores dos Servizos Sociais, Política Social, Facilitación, incluída a psicoterapia Gestalt.

Con 18 anos de experiencia laboral, tanto en administracións públicas como en asociacións, en diversos sectores, dende o mundo da cooperación para o desenvolvemento ata a orientación social e laboral dos últimos anos, facilitei procesos de mellora a mais de 100 persoas.

Participei en asociacións relacionadas co mundo da cooperación internacional e a sensibilización social e persoal, grupos de lactación materna, e feminismo.

Na actualidade 2017:

1- Promovo a empresa de inserción da Asociación Boa Vida en colaboración con Traperos de Emaús de Navarra. http://boavidainclusionactiva.blogspot.com

2- Sigo realizando sesións de intervisión con diversos profesionais do sector social e político.
 - Proxecto Centro para persoas sen Fogar. Santiago de Compostela.

- Cooperativa Pouso da Serra. Hío. 

3- Son avaliadora dos certificados de profesionalidade "Atención a persoas dependentes en domicilio e institucións".
 
4- Continuo o proceso formativo asistindo a:

Corpo Consciencia.

Psicoterapia Gestalt.
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario