2 de maio de 2013

Traballo de Fin de Grado en Traballo Social


A supervisión como mirada, como apoio e autoapoio, con esa intención estou afondando nas teorías e praxes da supervisión.

A idea e coñecer mais, dende o que xa está feito e dende o que se podería facer, para isto deseñei o obxectivo da miña investigación como:

"...Determinar el grado de conocimiento que los responsables técnicos de servicios sociales tienen sobre la supervisión en la intervención social...."

Agradezo a dispoñibilidade das persoas que voluntariamente me están axudando tanto concedéndome entrevistas como localizando informantes de calidade, reflexionando  e axudando a construír este espazo de mellora e sostemento, tan preciso sempre, pero mais agora que parece que todo o sistema que levou máis de 30 anos en deseñarse parece estar en vías de extinción

Ningún comentario:

Publicar un comentario